Search Results

พบผลการค้นหา 55 รายการ

โพสต์ในบล็อก (22)

  • พริกใหญ่ "พิจิตร2" สายพันธุ์เผ็ดน้อย เหมาะกับโรงงานผลิตซอสพริก

    ชื่อพืช พริกใหญ่ พันธุ์ พิจิตร 2 วันที่รับรอง : 1 มีนาคม 2562 ประเภทพันธุ์ : พันธุ์แนะนำ ลักษณะเด่น 1. ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์พื้นเมืองของเกษตรกร 23 เปอร์เซ็นต์สูงเทียบเท่าพริกลูกผสมแม่ปิง 80 ในฤดูปลูกปกติ (แล้ง) และให้ผลผลิตสูงกว่าเมื่อปลูกในช่วงที่มีฝนตกชุก พจ. 27-1-2-1 ให้ผลผลิต 2,174– 2,926 กิโลกรัม/ไร่ ส่วนพริกแม่ปิง 80 ให้ผลผลิต 1,289–3,298 กิโลกรัม/ไร่ 2. มีต้นสูงกว่าพันธุ์พื้นเมืองและพันธุ์การค้าทำให้สะดวกต่อการเก็บเกี่ยว โดยมีต้นสูง 78.3 เซนติเมตร พริกพื้นเมืองสูงประมาณ 57 เซนติเมตร ส่วนพริกแม่ปิง 80 สูงประมาณ 72 เซนติเมตร 3. ผลมีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด คือ มีขนาดใหญ่เรียวยาว ยาว 11.7 เซนติเมตร เนื้อหนาเฉลี่ย 1.95 มิลลิเมตร สีแดงเข้มและเผ็ดน้อย โดยมีความเผ็ด 26,800 สโควิลล์ ตรงกับความต้องการของโรงงานผลิตซอสพริก เผ็ดน้อยกว่าพริกแม่ปิง 80 พื้นที่แนะนำ จังหวัดอุทัยธานี นครสวรรค์ พิจิตร สุโขทัย แพร่ น่าน และเลย และพื้นที่อื่นๆ ที่มีภูมิอากาศใกล้เคียงกัน ข้อควรระวังหรือข้อจำกัด ควรเลือกพื้นที่ หรือฤดูที่มีอุณหภูมิต่ำ จะทำให้ผลผลิตมีคุณภาพมากขึ้น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร กรมวิชาการเกษตร ได้ดำเนินการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์พริกใหญ่เพื่อให้ได้พันธุ์ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่โรงงานผลิตซอสพริกต้องการ คือผลสุกมีสีแดงเข้ม เนื้อหนา ผลมีขนาดใหญ่ ยาว และรสชาติเผ็ดน้อย โดยการปรับปรุงพันธุ์พริกใหญ่เริ่มดำเนินการผสมข้ามพันธุ์ในปี 2540 การคัดเลือกพันธุ์ การเปรียบเทียบพันธุ์กับพันธุ์พริกพื้นเมืองและพันธุ์การค้า และการทดสอบพันธุ์ทั้งในแหล่งปลูกภายในศูนย์วิจัยของกรมวิชาการเกษตรและแปลงเกษตรกรหลายจังหวัดที่เป็นแหล่งที่เหมาะสมกับการปลูกพริกเพื่อทำซอสพริก อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า การปรับปรุงพันธุ์พริกใหญ่ประสบความสำเร็จและผ่านการพิจารณาเป็นพันธุ์แนะนำของกรมวิชาการเกษตร ในปี 2562 ใช้ชื่อว่า “พริกใหญ่พันธุ์พิจิตร 2” ซึ่งมีลักษะเด่น คือ ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์พื้นเมืองของเกษตรกรทั้งในฤดูแล้งและฤดูฝน โดยในฤดูแล้งให้ผลผลิต 3,675 กิโลกรัม/ไร่ ฤดูฝนให้ผลผลิต 1,465 กิโลกรัม/ไร่ มีต้นสูง 78 เซนติเมตร ซึ่งสูงกว่าพันธุ์พื้นเมืองและพันธุ์การค้าทำให้สะดวกต่อการเก็บเกี่ยว ที่สำคัญผลมีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด คือมีขนาดใหญ่เรียวยาว ยาว 11.7 เซนติเมตร เนื้อหนาเฉลี่ย 1.95 มิลลิเมตร มีผลยาวกว่าพริกพันธุ์อื่นๆ ผลมีสีแดงเข้มและเผ็ดน้อย โดยมีความเผ็ด 26,800 สโควิลล์ ซึ่งเหมาะสำหรับนำไปผลิตเป็นซอสพริกตรงกับความต้องการของโรงงาน พริกใหญ่พันธุ์พิจิตร 2 เป็นพันธุ์ที่มีความทนทานต่อสภาพน้ำขัง และสามารถฟื้นตัวได้เร็วกว่าพันธุ์อื่นๆ รวมทั้งยังเป็นพันธุ์ผสมเปิดทำให้เกษตรกรสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้ปลูกในรุ่นต่อไปได้ แทนการใช้พันธุ์ลูกผสมที่ต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ใหม่ทุกปี ซึ่งราคาเมล็ดพันธุ์ลูกผสมที่เกษตรกรซื้อในปัจจุบันจะมีราคาประมาณ 37,500 บาท ต่อกิโลกรัม โดยเกษตรกรจะใช้เมล็ดพันธุ์ประมาณ 30-40 กรัม ต่อไร่ จากการประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรในจังหวัดนครสวรรค์ สุโขทัย แพร่ และอุทัยธานี พบว่าเกษตรกรมีความพอใจพริกพันธุ์ใหญ่พิจิตร 2 มากที่สุดในด้านความสูงของต้นที่ทำให้สะดวกต่อการเก็บเกี่ยว และความทนทานต่อความแปรปรวนของสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะเมื่อฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขัง ทั้งนี้ กรมวิชาการเกษตร สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์พริกใหญ่พิจิตร 2 ได้ปีละ 10 กิโลกรัม/ปี ซึ่งเพียงพอสำหรับพื้นที่ปลูก จำนวน 300 ไร่ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง

ดูทั้งหมด

เพจ (9)

  • Nonyai บ้านโนนใหญ่

    พริกใหญ่ "พิจิตร2" สายพันธุ์เผ็ดน้อย เหมาะกับโรงงานผลิตซอสพริก ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์พื้นเมืองของเกษตรกร 23 เปอร์เซ็นต์สูงเทียบเท่าพริกลูกผสมแม่ปิง 80 ในฤดูปลูกปกติ (แล้ง) และให้ผลผลิตสูงกว่าเมื่อปลูก ประชาชาติธุรกิจ: ส่งออกยาง มี.ค.โตทะลุ 100% ราคาดีด 70 บาท/กก. รัฐไม่ต้องชดเชย . https://www.prachachat.net/economy/news-661470 วิธีการใช้งานระบบ Facebook Live จาก Fillgoods วิธีการใช้งานระบบ Facebook Live จาก Fillgoods

  • บริษัทสามสีอินเตอร์ จำกัด | เปิดรับลูกสวนปลูกพริกประกันราคา

    เปิดเสียง 1 วันที่แล้ว 0 นาที สร้างความมั่นคงและมั่นใจ พร้อมส่งต้นกล้า สายพันธุ์ประกันราคารับซื้อชัดเจน กับ บ.สามสีอินเตอร์ จำกัด 46 0 ไม่ถูกใจโพสต์ เม.ย. 26 2 นาที เกษตรกรหญิงแกร่งเมืองเจ้าพ่อพญาแล ปลูกพริกเหลืองอินโดส่งขายมาเลเซีย 30 0 ไม่ถูกใจโพสต์ เม.ย. 2 2 นาที พริกเหลืองอินโด สายพันธุ์ที่นิยมปลูกในพื้นที่ภาคใต้ ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ 38 1 ไม่ถูกใจโพสต์ ก.พ. 24 2 นาที ปลูกพริกต้องรู้ ! 10 สายพันธุ์ พริกยอดนิยมที่ตลาดต้องการ 20 0 ไม่ถูกใจโพสต์ ตลาดซื้อขายพริก เล่นวิดีโอ Facebook Twitter Pinterest Tumblr คัดลอกลิงก์ คัดลอกลิงก์แล้ว

ดูทั้งหมด